ALGEMENE VOORWAARDEN ALL ABOUT CHAIRMASSAGE

Om de massage/behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteren wij een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij All About Chairmassage gaan wij er vanuit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door ons een intakegesprek gehouden met jou als client. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die je tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Bij wijzigingen in de situatie, ben jij zelf verantwoordelijk om dit aan ons door te geven.
 4. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan ons vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder je schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 5. All About Chairmassage is gerechtigd de massages uit te laten voeren door een derde partij die de volledige danwel gedeeltelijke opdracht uit naam van All About Chairmassage kan uitvoeren.
 6. Bij All About Chairmassage worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kunnen wij afzien van een massage/behandeling en verwijzen wij je door naar de huisarts of specialist.
 7. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan je arts, voordat je een afspraak maakt.
 8. Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht. Niet, en vergeten afspraken worden volledig aan je doorberekend.
 9. Betaling verloopt via een factuur, deze wordt bij eenmalige opdrachten binnen een week na de opdracht verstuurd en bij langdurige contracten aan het einde van elke maand verstuurd.
 10. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot een jaar na uitgifte.
 11. All About Chairmassage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van jouw persoonlijke bezittingen.
 12. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die All About Chairmassage aanbiedt.  Als je hier wel op inspeelt, wordt de behandeling direct gestopt.
 13. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je All About Chairmassage niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou is gegeven.